Klouda=kloudná reklama vznikla v roce 2008 a navazuje na 13-ti letou práci v oboru a to od samého počátku, kdy strojové technologie ve výrobě reklamy byly v plenkách. Vše se realizovalo za pomocí skalpelů, štětců, stříkacích pistolí a ručně kreslených a vyřezávaných šablon.

Za tu dobu se technologie vyvinuly téměř k dokonalosti a v dnešní době již není problém vytisknout 5m vysokou plachtu z jednoho kusu nebo celoplošně polepit dopravní prostředek jakýmkoliv motivem, který si vymyslíme. Zrovna tak není problém vyřezat jakýkoliv tvar nebo písmo do různých materiálů jako je plast, kov, dřevo, sklo, karton, fólie atd. To znamená, že jediné co je zapotřebí, je dostatek nápadů a fantazie v grafickém ztvárnění myšlenky. To vše se snaží kloudná reklama spojit s vlastní technologií software, hardware a zkušenostmi a docílit tak výsledného originálního a kvalitního výrobku, na který můžeme být hrdi.

Technika nás obklopuje ze všech stran a neustále nás nutí být ve střehu a držet krok s moderní dobou. Proto i kloudná reklama neustále investuje do nových výrobních zařízení, které pomohou rozšířit možnosti a pestrost nabízených služeb a výrobků, které Vás odliší a zárověň zviditelní Vaší firmu.

Kloudná reklama si zakládá na osobním přístupu a snaží se vyjít vstříc Vašim představám a potřebám. Navrhneme optimální řešení nejenom grafického ztvárnění, užití, ale i technologického řešení.

Každý člověk je nezaměnitelný, má svou podobu, své představy, své sny a cíle. Aby je mohl naplnit, je zapotřebí důsledně postupovat a držet se určitých pravidel. Podobně i Vaše firma, aby dosáhla úspěchu a oslovila potenciální zákazníky, potřebuje vzbudit důvěru hned při prvním kontaktu, který je většinou vizuální. Pokud zaujme dobře zpracovanou, formovanou a cílenou grafikou, která zasáhne pocity, ovlivní smysly a přiměje zákazníka k navázání prvního kontaktu, tak se dosáhlo úspěchu a další krok je jen na Vás.

Klouda=kloudná reklama je připravena reflektivně reagovat na Vaše požadavky a každá z Vašich připomínek a podnětů jsou pro nás výzvou.